Akupunktur klimakteriebesvär

Akupunktur mot Klimakteriebesvär

Akupunktur kan användas mot klimakteriebesvär och rekommenderas som första handsval, speciellt vid fall då kvinnan inte kan få hormonell behandling av medicinska skäl och om hon behandlas med antiöstrogener och hamnar snabbt i ett östrogen bristtillstånd.

Ca två tredjedelar av alla kvinnor som kommer i menopausen drabbas av värmevallningar och en fjärdedel har fortsatta symptom i mer än 5 år. Tidigare var behandling med estrogen eller kombinationer av estrogen och gestagener vanlig, men studier under senare år har visat att dessa läkemedel medför en ökad risk för utveckling av hjärta-kärl- och cancersjukdomar. Därför har intresset ökat för andra behandlingsmetoder så som kostterapi, avslappning och akupunktur. Den handfull vetenskapligt adekvata studier av effekten av akupunktur på värmevallningar hos kvinnor i menopausen visar att akupunktur minskar förekomsten av värmevallningar.

Komplikationer och biverkningar

Biverkningar och komplikationer är sällsynta vid akupunkturbehandling. I en studie från landstinget i Östergötland ( 2006)räknade man på kostnad och kostnadseffektivitet. I SBU rapporten ”Behandling med östrogen” [51] gjordes en uppskattning av årlig sjukvårdskostnad samt läkemedelskostnad hos kvinnor med klimakteriebesvär1. Kostnaden kan användas som ett riktmärke och illustrera kostnaden ur ett sjukvårdsperspektiv. Beräkningen baseras på kvinnor som är 45 år eller äldre samt recept som förskrivs vid klimakteriebesvär. Det antas att kvinnorna i genomsnitt gör 1-1,5 läkarbesök per år. Den totala kostnaden för sjukvård inklusive läkemedel är ca 600-700 miljoner kr per år angivet i 2000 års prisnivå, vilket motsvarar 27-32 mkr per år i Östergötland. Kostnaden för läkemedelsbehandling är omfattande och uppskattas till 370 miljoner kronor per år, ca 17 mkr per år i Östergötland.

För närvarande är kostnaden för en hel akupunkturbehandling 4 000 kr per patient och inkluderar tio behandlingstillfällen (US). Om behandlingen saknar effekt avbryts behandlingen efter fyra tillfällen (Jan Brandinger). Ibland finns ett behov av upprepad behandling, men i regel krävs då färre behandlingstillfällen. Den årliga kostnaden för akupunkturbehandling i Östergötland är ca 2,4 miljoner kr under antagandet att 600 kvinnor får behandling samt fullföljer en behandlingsserie (US).

Välkommen att boka tid.

Vill du boka tid? Boka här